Озвучаване и мултимедийно представяне в хотел Рамада, София

Дата

На 24 и 25 Октомври 2018 г. се проведе семинар в зала Рубин, хотел Рамада. Фирма “ЛИП Систем ООД” беше ангажирана с озвучаването и мултимедийното представяне.

Още
публикации

Scroll to Top