Архивиране и запазване на информация

Защо да правим архив на важната информация?

Всеки един носител на информцаия рано или късно се поврежда. Загубата на информация може сериозно да разклати финансите и репутацията на Вашата фирма 60% от фирмите, които губят информация до 2 години са ИЗВЪН бизнеса!
Scroll to Top