Изграждане на компютърни мрежи

Консултации, изграждане, инсталиране и поддръжка на LAN, Wi-Fi мрежи и др. по желание и изискване на клиента.

В днешният свят на комуникации е немислимо използването на компютри в един офис, без те да са свързани помежду си.

В днешния свят на глобализация на комуникациите все повече се приближаваме до момента в който всяко едно устройство ще бъде включено в някаква мрежа, за да може да си комуникира с други устройства…

Scroll to Top